Oprichting Vereniging Italiaanse Sommeliers een feit!

Maandag 21 juni 2010 is er een voorlopig bestuur geinstalleerd en is begonnen met het opzetten van de vereniging.

Een voorlopig bestuur bestaande uit 8 mensen heeft een actiepunten benoemd en in volgorde geplaatst. Hieronder de belangrijkste punten voor de komende maanden.

  1. Bepalen doelen en organisatie van AIS Nederland
  2. Bepalen naamgeving – huisstijl – bestuursamenstelling – vergaderfrequentie
  3. Verdienmodel voor de activiteiten ontwikkelen (financiën)
  4. Website opzetten en online brengen
  5. Ondersteuning opleiding aankomende sommeliers geven
  6. Organiseren onderlinge contacten Italiaanse sommeliers (netwerk bijeenkomst organiseren)
  7. Ontwikkelen – doorsturen – vraagbaak – informatie voor sommeliers

Al deze punten worden door de bestuursleden uitgewerkt en binnenkort besproken.