Duidelijkheid beleid AIS m.b.t. buitenlandse verenigingen

In een aantal landen bestaan al verenigingen van Sommeliers die door de AIS zijn opgeleid en die op enigerlei wijze een landelijke organisatie hebben opgezet. Soms als zelfstandige vereniging en anderen als afdeling binnen de AIS. Echter dat laatste blijkt niet meer mogelijk volgens de voorzitter van AIS Dhr. Antonella Maietta. Afgelopen maandag is er een informatief gesprek geweest over de plannen van AIS om de relatie met de buitenlandse afdelingen c.q. verenigingen duidelijk te maken. a.s. weekend is er zelfs een bijeenkomst in Rome gepland waar voor de huidige afdelingen / verenigingen dit beleid verder wordt uitgelegd. Duidelijk is al dat na lang wachten (onze aanvraag om afdeling van de AIS te worden dateert van november 2010) nu in ieder geval duidelijk wordt. We zullen een eigen vereniging moeten oprichten die geen direct lid van de AIS kan zijn, maar kan zich wel verbinden met AIS als zuster organisatie via de Worldwide Sommeliers Association. Meer informatie van de AIS over het nieuwe beleid wordt nog verwacht, maar duidelijk is dat we een eigen vereniging dienen op te richten die niet als afdelingen van AIS zal fungeren.