Wetenschappelijke erkenning voor het vak Gastronomie!

Een mijlpaal werd bereikt op 1 maart 2011 Dr. Peter Klosse, Gepromoveerd op het thema smaak en directeur van de Nederlandse academie voor Gastronomie  zal het lectoraat Gastronomy aan de Stenden University in Leeuwarden op zich nemen. Op 4 maart is er een officiele bijeenkomst met een ‘keynote speech’ . Peter Klosse schreef vele boeken over het thema smaak en wordt algemeen als de expert in Nederland gezien.  Reden om hem een keer uit te nodigen of een leing met hem te verzorgen lijkt me. Een doel wat we in 2012 maar eens op de agenda moeten zetten?