Italië – Oogstprognose 2010

Voorlopige schattingen uit juni voor de opbrengst van de Italiaanse wijnoogst 2010 gaan uit van een volume van ongeveer 46 miljoen hectoliter. Dat zou een plus van 5% betekenen ten opzichte van de historisch lage opbrengst in 2009. Hoewel de waterreserves in de natte winter een goed niveau bereikten, is het nog afwachten welk effect de zomerwarmte zal hebben. Achter het landelijke cijfer voor heel Italië gaan overigens de nodige regionale verschillen schuil. De noordelijke gewesten zullen mogelijk dezelfde of wat hogere opbrengsten realiseren dan in 2009. Gebieden in Midden-Italië blijven waarschijnlijk op het bescheiden productieniveau van 2009, met uitzondering van de Marche waar een hogere opbrengst voor een gedeeltelijke compensatie van de verliezen in 2009 kan zorgen. De gebieden in het zuiden (Molise, Campanië, Calabrië, Apulië en Basilicata) zouden alle hun productie in 2010 kunnen zien groeien. De eilanden Sardinië en Sicilië moeten daarentegen rekening met een teruggang tot nog onder het niveau van 2009.

bron: WIC