Leden inschrijving is van start gegaan

Met het bestuur en een aantal snelle geïnteresseerden zijn we na dag 1 al op 12 leden van de vereniging. Uiteraard hopen we dat er snel meer zullen volgen en dat de vereniging een snelle en voorspoedige start zal hebben. In ieder geval was de startborrel op de Wilhelmus met een romatntische rondvaart door Amsterdam al een goed begin. Maandag staat de eerste bijscholing al op het programma. Vergeet niet ook 7 maart al in de agenda te zetten. Voor begin Mei hebben we al een kandidaat die de bijscholing / proeverij wil organiseren en meer kandidaten kunnen zich melden voor het najaar. Te denken is aan september, eind oktober of begin November en in December 2011 de jaarvergadering met proeverij.

Meld je aan als lid via een mail naar info@italia-sommelier.nl

Wijn – spijs Proeverij voor leden

Uitnodiging voor eerste wijn – spijs proeverij leden Italiaanse Sommelier Vereniging

Zoals reeds eerder aangekondigd houden wij op maandag 10 januari onze eerste wijnproeverij conform de Italiaanse Sommelier methodiek. Er zullen 6 wijnen worden besproken en ook worden de effecten van vis en vlees en b.v. zout, peper, olie op de smaak ervaren. (graag wel eten vantevoren)

Lees verder

Varende proeverij Sommeliers Amsterdam

Bewust is door het bestuur van de Vereniging van Italiaanse Sommeliers een eerste ontmoeting met de leden gepland op een cursusdag van de groep die nu in opleiding is. Helaas was dit wel erg kort dag voor veel andere collega’s, waardoor een tiental Sommeliers i.v.m. werkzaamheden niet aanwezig kon zijn. Toch was het een geslaagde eerste ontmoeting waar diverse wijnen de revue passeerden en diverse hapjes en ook een heerlijke Italiaanse salami werden geproefd. De stemming aan boord was opperbest en smaakt naar meer. Vooral ook naar langer, want na twee uur was de stemming naar meer wijn en spijs nog zeker aanwezig.

Lees verder

Michelangelo’s Goddelijke kunst

Woensdagavond 24 november kunt u een lezing over Michelangelo bijwonen in Bibliotheek Breukelen, verzorgt door Josje van Oostrom (kunsthistoricus en Italiaanse Sommelier) van Profondo reizen. Tijdens deze lezing wordt ingegaan op de hoogtepunten van de carrière van Michelangelo: zijn belangrijkste werken en zijn leven.  Inloop vanaf 20.00 uur, start 20.15 uur. Bibliotheek Breukelen, Schepersweg 6c Kaartjes: € 2,50, inclusief glas wijn zie www.profondoreizen.nl voor meer informatie.

Antonello Maietta nieuwe President AIS

Op de verkiezing van 27 oktober van het AIS bestuur is Antonello Maietta tot nieuwe voorzitter van de AIS gekozen. Voor ons is dit van belang omdat de voorzitter ook degene is die verantwoordelijk is voor de internationale betrekkingen en dus beslisingen in grote mate kan nemen hierin.

De President is de vertegenwoordiger van alle Italiaanse sommeliers die de AIS cursus hebben gevolgd en heeft als taak de onderlinge betrekkingen tussen de afdelingen te onderhouden en als uitdrager van de cultuur en belangenbehartiger op te treden. Een zware symbolische maar ook in practische zin een behoorlijke functie. De AIS is namelijk een grote vereniging met erg veel afdelingen binnen en buiten Italië en door middel van de World Wide Sommelier Association een wijdvertakte en professionele organisatie. m.b.t. de internationale verenigingen mag er nog wel wat duidelijkheid komen, dus zullen we de nieuwe Presidente graag ontvangen om een aantal zaken geregeld te krijgen. Zo is het punt van de contributieafdracht een belangrijk issue. Wordt vervolgd, maar voor vandaag wensen wij vooral il Presidente een heel hartelijk welkom en een goede tijd toe.

Oogstprognose’s Italië 2010

conform opgave Nederlands Wijninstituut

Italië – Oogst 2010

De omvang van de oogst 2010 in Italië zal mogelijk niet al te veel afwijken van die in 2009. Hoewel? Ook hier zijn eerdere verwachtingen met 1 miljoen hectoliter minder naar beneden bijgesteld. Het zouden er nu zo’n 45 miljoen worden. Italië blijft daarmee voor de vijfde opeenvolgende keer (ruim) onder de psychologische grens van 50 miljoen. Vooral Sicilië blijft dit jaar ver achter bij het normale productieniveau. Onderstaand een gedetailleerd overzicht per gewest met de productie in 1.000 hl. De schatting voor 2010 is gebaseerd op de situatie van begin september.

Gewest 2008 2009 2010 * +/- 2010/2009
Piemonte 2480 2858 3020 + 6%
Valle d’Aosta 17,2 21,5 24 + 10%
Lombardia 1250 1277 1340 +5%
Trentino AA 1140 1254 1320 +5%
Veneto 8119 8174 8400 +3%
Friuli VG. 1014 752 790 +5%
Liguria 71 83 80 -3%
Emilia Romagna 6340 6952 6600 -5%
Toscana 2800 2772 2700 -3%
Umbria 843 987 970 -2%
Marche 871 782 820 +5%
Lazio 1797 1527 1527
Abruzzo 3054 2652 2920 +10%
Molise 319 319 350 +10%
Campania 1768 1830 1930 +5%
Puglia 6949 5920 6510 +10%
Basilicata 208 144 139 -3%
Calabria 445 392 470 +20%
Sicilia 6180 6175 4800 -22%
Sardegna 582 550 460 -16%
Italië 46.247 45.422 45.170 -1%

Bron: Vitisphère

Italië – Südtirol / Alto Adige 2010 klein maar fijn

Cijfers vragen om een voorzichtige interpretatie. Zie Südtirol, het overwegend Duitstalige gebied in het hoge noorden van Italië. Onder de Italiaanse naam Alto Adige wordt het altijd in één adem genoemd met Trentino, iets meer naar het zuiden. Maar waar Trentino het er aardig van af brengt in 2010, blijft Südtirol in volume gevoelig achter. Evenals in het historische moederland Oostenrijk ligt de opbrengst hier beduidend onder die in 2009. Afhankelijk van het druivenras varieert dat van 10 tot 25%. De kwaliteit van de wijnen maakt echter veel goed. Ze zijn over het algemeen wat slanker en levendiger dan die uit 2009.