Antonello Maietta nieuwe President AIS

Op de verkiezing van 27 oktober van het AIS bestuur is Antonello Maietta tot nieuwe voorzitter van de AIS gekozen. Voor ons is dit van belang omdat de voorzitter ook degene is die verantwoordelijk is voor de internationale betrekkingen en dus beslisingen in grote mate kan nemen hierin.

De President is de vertegenwoordiger van alle Italiaanse sommeliers die de AIS cursus hebben gevolgd en heeft als taak de onderlinge betrekkingen tussen de afdelingen te onderhouden en als uitdrager van de cultuur en belangenbehartiger op te treden. Een zware symbolische maar ook in practische zin een behoorlijke functie. De AIS is namelijk een grote vereniging met erg veel afdelingen binnen en buiten Italië en door middel van de World Wide Sommelier Association een wijdvertakte en professionele organisatie. m.b.t. de internationale verenigingen mag er nog wel wat duidelijkheid komen, dus zullen we de nieuwe Presidente graag ontvangen om een aantal zaken geregeld te krijgen. Zo is het punt van de contributieafdracht een belangrijk issue. Wordt vervolgd, maar voor vandaag wensen wij vooral il Presidente een heel hartelijk welkom en een goede tijd toe.